Deadlines – University of Copenhagen

Bio4Bio > For partners > Deadlines

Deadlines

Bio4Bio koordinatoren har det overordnede ansvar for at overholde vigtige deadlines, men partnerne er ansvarlige for at levere input til relevante rapporter. Koordinator anmoder om input forud for hver deadline.

Faglige rapporteringer

  • 1. april årligt indsendes kort faglig statusrapport til Det Strategiske Forskningsråd (DSF). Rapporten beskriver projektets fremdrift og planlagte næste skridt.

  • 1. august 2012 indsendes en midtvejsrapport til DSF.

  • 1. august 2014 indsendes faglig slutrapport til DSF.

Økonomiske rapporteringer

  • 1. april årligt indsendes årsregnskab til DSF. Partnerne indsender årsregnskab til koordinator senest 1. marts. Desuden aflægges der halvårsregnskab 1. august og 1. februar.

  • 1. august 2014 indsendes slutregnskab til DSF.